Serveis, tràmits i gestions

Atenció ciutadana

Telèfon: 973 65 17 95

Fax: 973 65 25 94

E-mail: ajuntament@castellmur.cat

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Oficina:

De Dilluns a Divendres de 9:00h - 13:00h

Secretària:

Dilluns de 9:00h a 15:00h i Dijous de 9:00h a 15:00h

Adreça

Ajuntament de Castell de Mur
C/ del Carme núm.46
25632 Guàrdia de Noguera
LLEIDA

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.