Sol·licitud de còpia de fotografies d'actes públics

El tràmit permet l'obtenció de còpies de fotografies d'actes públics fetes pel Servei de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament.

En termini
Passos a fer
  • Per presentar la sol·licitud electrònicament, ompliu el formulari que trobareu en accedir al tràmit. Seguiu els passos que indica el programa fins la seva presentació.
  • Per presentar la sol·licitud presencialment, ompliu una instància, signeu-la i presenteu-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Cal indicar a la instància un correu electrònic on rebre les imatges.
  • En qualsevol dels dos casos, indiqueu clarament la fotografia o fotografies que voleu.

A l'apartat "Més informació" trobareu totes les dades relacionades amb aquest tràmit.

Preu / Taxa
Gratuït.
Documentació a aportar
No cal aportar documentació.
Descripció
  • Heu de presentar la sol·licitud indicant amb el màxim de detall possible quines fotografies voleu i a quin acte pertanyen. A la sol·licitud també cal concretar la motivació i l’ús que li donareu a les imatges (record personal, arxiu gràfic d’una entitat, publicació a les xarxes socials o a un blog, etc.)
  • Un cop rebuda la sol·licitud, la gestionarem i ens posarem en contacte amb vosaltres indicant-vos que us lliurem les fotografies. Rebreu una comunicació formal, per correu certificat o pel sistema de notificacions electròniques. Rebreu l'avís per tal que les consulteu.
  • De forma paral·lela us enviarem les fotografies al vostre correu electrònic.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament de Castellbisbal
Àrea tramitadora
Servei de Comunicació i Premsa
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica (entitat o empresa)
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any
Termini de sol·licitud
No n'hi ha
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades, us informem que les vostres dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Responsable del tractament: Ajuntament de Castellbisbal


Finalitat: Registre de la sol·licitud i gestió administrativa d’aquesta. Un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint el Quadre de disposició i accés de documents de l’Ajuntament de Castellbisbal, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’Arxius, i d’acord amb la Política de gestió documental corporativa i d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.


Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (article 28.1 i article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques


Drets: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada al Registre General tant de forma presencial com a través del tràmit electrònic corresponent. Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, l’Ajuntament de Castellbisbal posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.ajcastellbisbal@diba.cat).


Més informació: Es pot consultar la informació completa del tractament a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Castellbisbal i a la Seu electrònica: https://www.castellbisbal.cat/protecciodades .

 

Actualitzat el 03/04/2023

Tràmits i serveis destacats

Accés a les notificacions Accés a les notificacions

Accediu per consultar les notificacions o comunicacions electròniques que us ha enviat l'Ajuntament, així com la seva regulació.

Inscriure una representació Inscriure una representació

Registreu la representació que atorgueu o us han atorgat per fer tràmits en nom d'una altra persona a l'Ajuntament de Castellbisbal i altres administracions.

Ajuda a la tramitació electrònica Ajuda a la tramitació electrònica

Teniu dubtes sobre quin tràmit heu de fer, o per presentar-lo electrònicament? Us ajudem amb un servei gratuït.

Com obtenir l'idCAT Mòbil Com obtenir l'idCAT Mòbil

Per fer la majoria de tràmits municipals podeu utilitzar l'idCAT Mòbil: un sistema d'identificació a través del mòbil. Aquí us informem de com obtenir-lo.