Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals. 

El present conjunt de recursos recull els ingressos i despeses de l’ens local segons la classificació econòmica i per programes

A continuació s'especifica el detall dels camps:

any_exercici: Any de l'exercici pressupostari

tipus_partida: Fa referència a Despeses (D) o Ingressos (I)

tipus_classif: Fa referència a Econòmic (E) o Financers (F)

codi_pantalla: Fa referència als codis de classificació econòmica de l'Ordre EHA/3564/2008

nivell: Fa referència al nivell dels codis de classificació

descripció: Fa referència a la denominació concepte de la partida econòmica

import: Fa referència a l'import econòmic

codi_ens: Fa referència a l’ID del ens

nom_complert: Nom de l'ens

0 Registres carregats

També podeu consultar la informació detallada referida al Pressupost actual al portal web de l'Ajuntament.

Pel que fa als pressupostos d'anys anteriors, podeu consultar els dels darrers cinc exercicis seleccionant l'any a la pestanya que teniu a la part superior dreta del gràfic.

Si voleu anar més enrera en el temps, podreu veure el pressupost municipal des de l'any 2001 si aneu a l'apartat d'aquest portal, corresponent a Modificacions de pressupost. Un cop aquí, heu de seleccionar l'enllaç de la graella de l'any que us interessi consultar.