Execució pressupostària trimestral Disponible a: Ajuntament de Castellar del Vallès

En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.