Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Relació de costos dels anys 2015 al 2019 de les campanyes de publicitat institucional desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.