Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

Relació de proveïdors de l'ens per any, amb indicació del nom, el CIF i l'import anual (actualització diària)

Accedeix al conjunt de dades al portal de Dades Obertes de l'Ajuntament

 

En el següent document excel, es pot consultar la relació de proveïdors dels anys 2015-2018, amb indicació del nom, NIF i l'import facturat en cada període.