Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Relació de contractes menors a partir de l'any 2015, amb indicació del nom de l’adjudicatari/a, NIF, objecte del contracte i import.

La relació de contractes menors a partir del 2019 es poden consultar clicant aquí