Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

Modificacions de contractes formalitzats (modificacions, anul·lacions o resolts anticipadament):

Any 2016:

  • Cap

Any 2017:

  • Data modificació: 30/5/2017. Contracte: Obres de reurbanització de la Plaça Catalunya- Parc lúdic d'aigua sense profunditat (CONT160104). Es pot consultar la modificació accedint a l'enllaç.

Any 2018:

  • Data modificació: 3/4/2018. Contacte: Subministrament del calçat, vestuari i complements laborals pel personal de la regidoria de manteniment, consergeria i subalterns (CONT1700044). Es pot consultar la modificació accedint a l'enllaç

Any 2019:

  • Data modificació: 17/12/2019. Contacte: Contracte de neteja d'equipaments municipals i centres docents públics (CONT1500044). Es pot consultar la modificació accedint a l'enllaç

Es poden consultar els contractes oberts formalitzats accedint al Registre Públic de Contractes.