Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

Us adjuntem l'Inventari de béns mobles de valor històric i artístic