En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

L'Ajuntament de Carme no en disposa actualment.