Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

L'Ajuntament de Carme no disposa actualment de cap acte objecte de revisió en via administrativa.