Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

L'Ajuntament de Carme no disposa actualment de cap acte administratiu amb incidència al domini públic i als serveis públics.