Preguntes al Ple

Cardona és una vila amb una intensa vocació d'implicació dels seus vilatans i vilatanes en els afers del poble. Amb la sol·licitud de "Preguntes al ple" s'obre una nova fòrmula de participació ciutadana

IMPORTANT: Llegir les instruccions d'ompliment en l'apartat Més informació

Notes importants:

1. En el cas que la pregunta sigui admesa, aquesta es realitzarà en la pròxima sessió ordinària del Ple municipal a partir de la data de petició

2. La persona o representant caldrà que es personi al ple a fi de realitzar la pregunta.

En termini
Descripció

 

En l'apartat EXPOSO caldrà escriure el prec o pregunta a formular

Qui el pot demanar
Qualsevol persona
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Aquest tràmits es pot realitzar durant tot l'any.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

D'acord amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el servei responsable realitzarà les consul- tes de dades dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Cardona que siguin necessàries per a la tramitació i resolució de la present sol·licitud.

Al dors trobareu informació relativa a la protecció de dades personals (Llei orgànica 3/2018) i la tramitació electrònica (Llei 39/2015)

Actualitzat el 21/02/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.