Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Queixes, suggeriments i propostes
La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). Aquest tràmit ho facilita.
Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Preguntes al Ple

Cardona és una vila amb una intensa vocació d'implicació dels seus vilatans i vilatanes en els afers del poble. Amb la sol·licitud de "Preguntes al ple" s'obre una nova fòrmula de participació ciutadana

IMPORTANT: Llegir les instruccions d'ompliment en l'apartat Més informació

Notes importants:

1. En el cas que la pregunta sigui admesa, aquesta es realitzarà en la pròxima sessió ordinària del Ple municipal a partir...

Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Queixes, suggeriments i propostes
La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). Aquest tràmit ho facilita.
Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Preguntes al Ple

Cardona és una vila amb una intensa vocació d'implicació dels seus vilatans i vilatanes en els afers del poble. Amb la sol·licitud de "Preguntes al ple" s'obre una nova fòrmula de participació ciutadana

IMPORTANT: Llegir les instruccions d'ompliment en l'apartat Més informació

Notes importants:

1. En el cas que la pregunta sigui admesa, aquesta es realitzarà en la pròxima sessió ordinària del Ple municipal a partir de la data de petició

2. La persona o representant caldrà que es personi al ple a fi de realitzar la pregunta.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.