No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

La sol·licitud d'accés a la informació pública és un formulari que permet a les persones sol·licitar i obternir informació municipal en compliment de la LLei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest dret es pot exercir a títol individual, totes les persones a partir dels 16 anys, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Instància genèrica