Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

L'Ajuntament de Cardedeu no disposa de cap càrrec eventual ni d'alta direcció en l'actual estructura organitzativa.

Seguint l'enllaç Representants Polítics trobareu els documents amb informació de les retribucions, compatibilitats, declaracions de béns i cartipàs municipal de l'Ajuntament de Cardedeu.

En concret, les retribucions, càrrec i dedicació dels càrrecs electes, les trobareu en el següent document