A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

El tauler d’anuncis és un instrument de publicitat on s’hi poden trobar actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s’hi han de publicar obligatòriament.

Podeu accedir al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Cardedeu, cliclant aquí i cercar qualsevol document que tingui vigent el seu període d'exposició pública.