Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Josep Maria Mosoll Sant

Alcalde

Endavant per Capolat

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Ple municipal
  • Comissió especial de comptes
  • Alcaldia
  • Àrea d'Urbanisme, Serveis Socials, Educació, Esports i Agricultura