Coneix quina és la relació de les entitats que constitueixen aquest ens.