Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que te la finalitat de dur a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les entitas locals i altres organismes de la provincia que així ho sol.licitin.  

Podeu accedir mitjançant aquest enllaç.