Aprovació del Protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament i violència en el treball