El present Pla d’Igualtat és el resultat del compromís polític per part del govern local. El paper de les administracions locals és el d’assumir un rol més ampli que passa per impulsar polítiques de gènere. El document aborda els reptes de gènere pendents i advoca per una cultura igualitària dins la institució en els propers quatre anys.