El Pla d’actuació municipal és el document que recull els compromisos de l’equip de govern municipal amb la ciutadania per al mandat actual 2021-2023 i que conté les actuacions que es consideren estratègiques per al municipi de Capellades que en el marc de l’agenda 2030 de Nacions Unides, incorporen en tots els casos objectius relacionats amb competències i responsabilitats locals.