Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

 

El Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern de l'Ajuntament de Capellades, va ser aprovat el 30 de març de 2022, en la sessió ordinària del Ple.

Accediu als edictes d’aprovació definitiva del codi de conducta dels càrrecs electes de Capellades.

Edicte 2022/31, publicat el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Edicte 2022/35, publicada la ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.