En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Podeu consultar els resultats de les convocatòries de personal de l'Ajuntament de Capellades, descarregant el següent fitxer o al tauler d'anuncis de la seu electrònica.