Les subvencions són una de les activitats estratègiques de l’Ajuntament de Capellades, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en la ciutat que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics.