Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

Data aprovació Data publicació Rang Instrument Número expedient Competència Tema Publicacions a diaris oficials Enllaç Documents Més informació
10-05-2019 07-04-2021 Pla d'ordenació urbanística municipal de Canyelles. 2012 / 046466 / B Pla d'ordenació urbanística municipal de Canyelles. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat) http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=259129&fromPage=load

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

 

REVISIÓ POUM- Aprovació provisional per acord de Ple de l’Ajuntament de Canyelles, en sessió ordinària de data 29.01.2019.

 

A continuació trobareu els documents d'exposició pública de la revisió en curs del POUM.