Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

 

REVISIÓ POUM- Aprovació provisional per acord de Ple de l’Ajuntament de Canyelles, en sessió ordinària de data 29.01.2019.

 

A continuació trobareu els documents d'exposició pública de la revisió en curs del POUM.