Els recursos públics de l'ens es destinen a la finalitats previstes al pressupost? Es porten a terme de forma correcta els processos relacionats amb les subvencions, la contractació o els convenis? Aquí podràs trobar les auditories de comptes que s'hagin realitzat.

L'Ajuntament de Cànoves i Samalús no disposa d'auditories de comptes.

Tanmateix, l'equip de govern, liderat pel Sr. Josep Cuch, ha signat un contracte menor per import de 7.000 euros (IVA exclòs) per a dur a terme la Primera Fase d'anàlisi de l'exercici econòmic 2014.

Quan l'informe final sigui recepcionat per l'Ajuntament, es publicarà en aquest mateix apartat.