No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Plenari Municipal 26/01/2023

Data d'inici de la sessió 26-01-2023

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb el que disposa l’article 81 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i demés Disposicions complementàries i concordants, pel present s’INFORMA que el proper DIJOUS 26 DE GENER DE 2023 A LES 19.30 h se celebrarà a la Casa de la Vila, la SESSIÓ PLENARIA ORDINÀRIA, amb la finalitat de tractar els únics assumptes que figuren a l’Ordre del Dia que s’especifica.

Cànoves i Samalús, 18 de gener de 2023

L’alcalde,
Josep Cuch i Codina


ORDRE DEL DIA 


1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 29 de setembre.
2.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 24 de novembre.
3.- Pressa de possessió de la regidora Mercè Urdiales Martínez.
4.- Donar compte dels Decrets dictats fins la data.
5.- Proposta d’aprovació inicial del reglament municipal i criteris d’adjudicació del servei d’atenció domiciliaria de l’ajuntament de Cànoves i Samalús
coordinat pel consell comarcal del Vallès Oriental.
6.- Proposta d’aprovació inicial del reglament municipal regulador del servei local de teleassistència.
7.- Proposta de modificació de la ordenança fiscal numero 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.- Aprovació inicial.
8.- Proposta d’adhesió a l’Agenda digital els municipis de Catalunya (Localret)
9.- Afers urgents.
10.- Precs i preguntes.

Plenari Municipal 2016/09

Data d'inici de la sessió 27-12-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2016/08

Data d'inici de la sessió 08-11-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2016/07

Data d'inici de la sessió 29-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2016/06

Data d'inici de la sessió 19-09-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2016/05

Data d'inici de la sessió 28-07-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2016/04

Data d'inici de la sessió 01-06-2016

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2016/03

Data d'inici de la sessió 26-05-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2016/02

Data d'inici de la sessió 07-04-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2016/01

Data d'inici de la sessió 28-01-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/12

Data d'inici de la sessió 26-11-2015

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal (Sorteig de Meses) 2015/11

Data d'inici de la sessió 25-11-2015

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/10

Data d'inici de la sessió 29-10-2015

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/09

Data d'inici de la sessió 24-09-2015

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/08

Data d'inici de la sessió 02-09-2015

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/07

Data d'inici de la sessió 30-07-2015

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ple Municipal (Organitzatiu) 2015/06

Data d'inici de la sessió 02-07-2015

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal (Constitutiu) 2015/05

Data d'inici de la sessió 13-06-2015

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Local Social Can Casademunt

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/04

Data d'inici de la sessió 10-06-2015

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/03

Data d'inici de la sessió 18-05-2015

Hora d'inici de la sessió 17:30

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/02

Data d'inici de la sessió 27-04-2015

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Plenari Municipal 2015/01

Data d'inici de la sessió 30-03-2015

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de Plens (Ajuntament de Cànoves i Samalús)

Tipus Ordinària

Ordre del dia