Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

L'Ajuntament de Canovelles no té càrrecs eventuals ni càrrecs de confiança durant el mandat 2019-2023

Per consultar el perfil, les dades de contacte i les retribucions dels representants polítics locals, podeu dirigir-vos a l'apartat Consistori de l'espai web municipal.