Quina superfície té el terme municipal? A quina altitud sobre el nivell del mar està? Quants habitants té? Aquestes són algunes de les dades que pots descobrir en aquest apartat.

Informació relativa a dades generals sobre ens els locals disponibles a la font MUNICAT del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Més informació del municipi

 

El municipi de Canovelles està situat a la vall mitjana del riu Congost. Canovelles confronta al sud i sud-est amb Granollers, ciutat amb la qual forma gairebé un continu urbà per barris com la Barriada Nova. A l'oest i al sud-oest el terme limita respectivament amb Lliçà d'Amunt i amb Santa Eulàlia de Ronçana, mentre que al nord delimita amb l'Ametlla i les Franqueses del Vallès.

 

El territori de Canovelles és bastant planer i només està accidentat per les elevacions de Bellulla a ponent, amb pendent de moderat a suau. Des del punt de vista de l'estructura urbana, el municipi de Canovelles està format pel poble de Canovelles, cap del municipi i d'origen medieval, el veïnat de Bellulla, de la Serra, de Sanaüja i la Barriada Nova, anomenada també Can Xarlet o Canovelles de Baix.

 

Aquest darrer nucli de població, la Barriada Nova, aglutina aproximadament el 80% de la població del municipi i als anys seixanta va ser el barri d'acollida de la immigració de la resta d'Espanya i actualment de la immigració extracomunitària. L'estructura urbana del municipi es centra en un nucli urbà compacte de moderna formació, diverses urbanitzacions, zones rurals amb masies aïllades i zona industrial a Can Castells.

 

Actualment a Canovelles hi resideixen gairebé 17.000 persones. Fins a l'any 1950 el municipi tenia 631 habitants, però durant la dècada dels anys 60 i 70 la població va augmentar de forma considerable a causa del fort creixement del nombre d'immigrants registrat provinent d'altres zones de l'estat espanyol, passant dels 3.061 habitants de l'any 1960, als 8.149 de l'any 1970.

 

A partir dels anys 90, Canovelles va començar a rebre immigrants extracomunitaris, que han fet créixer el municipi en nombre d'habitants i fins i tot en territori urbanitzat, com en el cas de la zona de Can Palots, edificada darrerament.

Dades a Idescat

 

Una mica d'història

El nom del municipi de Canovelles és documentat per primer cop l'any 1008 quan el senyor Ingilbert i la seva muller Incúncia van fer un canvi amb l'abat Ot de Sant Cugat de cinc peces de terra que ells tenien a Canovelles per unes altres terres que els donava el monestir; amb la cessió de les terres de la zona de Sant Fèlix de Canovelles, els donadors traspassaven a l'abat i al monestir el domini i la potestat que hi tenien.

 

Tot i això, les primeres restes trobades al terme de Canovelles corresponen a l'època del neolític mitjà, entre el 5500 i el 3500 aC, que va ser quan els pagesos es van situar en llocs més planers. A Canovelles s'han trobat dues tombes: una a Ca l'Estrada i una altra a la bòbila prop de Ca l'Amell Xic, que juntament amb la sepultura s'hi va trobar el material que es dipositava amb el difunt.

 

En el període final del neolític, del 3500 al 2100 aC, i a l'inici de l'època de bronze, es va desenvolupar la cultura megalítica caracteritzada pels grans monuments funeraris d'enterraments col·lectius, com eren els dòlmens. D'aquest període a Canovelles prové l'extraordinària troballa de l'estàtua-menhir del jaciment de ca l'Estrada.