Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

PLA DE MESURES ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES

Certificat acord Ple de l'Ajuntament Declaració Institucional de Compromís de lluita contra el frau i la corrupció.

Document Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Canovelles.

Certificat acord Ple de l'Ajuntament aprovació Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Canovelles.

Document Codi étic del servei públic de Catalunya.

Anunci acord Ple de l'Ajuntament publicat al BOPB.

Òrgan d'aprovació Ple de l'Ajuntament.

CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L'AJUNTAMENT DE CANOVELLES

Documents:

Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Canovelles.

Annex al Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Canovelles.

Certificat acord del Ple de l'Ajuntament d'aprovació del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Canovelles.

Òrgan d'aprovació Ple de l'Ajuntament.