Quines activitats tenen els alts càrrecs a la seva agenda? Aquest és el lloc on trobar-los.

L’AGENDA PÚBLICA DE L’ALCALDE

     Novembre 2020

 

      DILLUNS, 2 de novembre

 • 12.00 h Reunió telemàtica coordinació àrees.

  DIMARTS, 3 de novembre

   

 • 08.00 h Prefectura Policia Local. Reunió cap Policia Local.

 • 11.00 h Visita pista polivalent.

 • 12.00 h Ajuntament. Presentació telemàtica projecte Diputació Barcelona “Treball, Talent, Tecnologia”.

  DIMECRES, 4 de novembre

   

 • 09.30 h Reunió telemàtica Consell directiu Consell Comarcal Vallès Oriental.

  DIJOUS, 5 de novembre

   

  DIVENDRES, 6 de novembre

   

 • 12.00 h Assemblea general telemàtica Xarxa C-17.

 • 14.15 h Sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local.

 • 14.30 h Reunió telemàtica alcaldes.

  DISSABTE, 7 de novembre

   

  DIUMENGE, 8 de novembre

   

  DILLUNS, 9 de novembre

   

 • 09.30 h Ajuntament. Reunió Àrees pista polivalent.

 • 12.00 h Reunió telemàtica coordinació àrees.

 • 19.15 h Sessió extraordinària telemàtica Comissió Informativa.

  DIMARTS, 10 de novembre

   

 • 09.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

 • 11.30 h Ajuntament. Reunió àrea comunicació.

  DIMECRES, 11 de novembre

   

 • 09.30 h Reunió telemàtica Consell directiu Consell Comarcal Vallès Oriental.

 • 11.00 h Reunió telemàtica. Consell d’Alcaldes.

 • 17.00 h Reunió telemàtica Comissió Informativa Consell Comarcal VO.

  DIJOUS, 12 de novembre

   

 • 20.15 h Sessió extraordinària telemàtica Ple de l’Ajuntament.

  DIVENDRES, 13 de novembre

   

 • 09.30 h Comissió executiva Consorci Gestió Residus del VO i Consell Administració SAVOSA.

 • 12.00 h Ajuntament. Reunió coordinació regidories.

 • 14.15 h Sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local.

  DISSABTE, 14 de novembre

   

  DIUMENGE, 15 de novembre

   

  DILLUNS, 16 de novembre

 • 12.00 h Reunió telemàtica coordinació àrees.

 • 16.00 h Reunió telemàtica. Junta General i Consell Plenari del Consell Comarcal del VO.

     DIMARTS, 17 de novembre

 

 • 09.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

 • 11.00 h Reunió telemàtica Direcció General Urbanisme.

 • 11.30 h Ajuntament. Reunió àrea comunicació.

  DIMECRES, 18 de novembre

   

 • 09.30 h Reunió telemàtica Consell directiu Consell Comarcal Vallès Oriental.

 • 18.30 h Comissió de Govern, Junta Portaveus i Ple. Sessions telemàtiques del Consell Comarcal Vallès Oriental.

  DIJOUS, 19 de novembre

   

 • 19.15 h Sessió ordinària telemàtica Comissió Informativa.

  DIVENDRES, 20 de novembre

   

 • 12.00 h Ajuntament. Reunió coordinació regidories.

 • 14.15 h Sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local.

  DISSABTE, 21 de novembre

   

  DIUMENGE, 22 de novembre

   

  DILLUNS, 23 de novembre

   

 • 12.00 h Reunió telemàtica coordinació àrees.

  DIMARTS, 24 de novembre

   

 • 09.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

 • 11.30 h Ajuntament. Reunió àrea comunicació.

  DIMECRES, 25 de novembre

 

 • 09.30 h Reunió telemàtica Consell directiu Consell Comarcal Vallès Oriental.

 • 11.00 h Reunió telemàtica. Consell Alcaldes.

     DIJOUS, 26 de novembre

 

 • 20.15 h Sessió ordinària telemàtica Ple de l’Ajuntament.

  DIVENDRES, 27 de novembre

   

 • 09.30 h Comissió executiva Consorci Gestió Residus del VO i Consell Administració SAVOSA.

 • 12.00 h Ajuntament. Reunió coordinació regidories.

 • 14.15 h Sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local.

  DISSABTE, 28 de novembre

   

  DIUMENGE, 29 de novembre

   

  DILLUNS, 30 de novembre

   

 • 12.00 h Reunió telemàtica coordinació àrees.

   

* * * * * * * * *

     Octubre 2020

     DIJOUS, 1 d’octubre

 • 12.00 h Sala de Plens Ajuntament. Roda premsa subvencions comerç-COVID-19.

 • 13.00 h Ajuntament. Reunió Àrea Territori.

 • 17.00 h Reunió telemàtica Consorci Gestió Residus Vallès Oriental.

  DIVENDRES, 2 d’octubre

 • 09.30 h Comissió executiva Consorci Gestió Residus del VO i Consell Administració SAVOSA.

 • 14.15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern local.

  DISSABTE, 3 d’octubre

  DIUMENGE, 4 d’octubre

  DILLUNS, 5 d’octubre

 • 11.00 h Reunió IES Bellulla.

 • 13.00 h Consell direcció Consell Comarcal Vallès Oriental.

 • 16.30 h Centre Cultural. Presentació exposició pintures.

  DIMARTS, 6 d’octubre

 • 09.00 h Reunió escola Els Quatre Vents.

 • 10.00 h Ajuntament. Reunió tècnica sobre ubicació deixalleries.

  DIMECRES, 7 d’octubre

 • 09.00 h Ajuntament. Reunió tema habitatge.

 • 11.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

  DIJOUS, 8 d’octubre

 • 09.30 h Reunió telemàtica Direcció General de Comerç de la Generalitat.

 • 19.15 h Sessió telemàtica Comissió Informativa.

  DIVENDRES, 9 d’octubre

 • 11.30 h Ajuntament. Reunió comunicació.

 • 12.00 h Ajuntament. Reunió coordinació regidories.

 • 14.15 h Sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern local.

  DISSABTE, 10 d’octubre

  DIUMENGE, 11 d’octubre

  DILLUNS , 12 d’octubre

  DIMARTS, 13 d’octubre

 • 10.00 h Reunió Servei coordinació Diputació de Barcelona.

  DIMECRES, 14 d’octubre

 • 10.00 h Ajuntament. Reunió Servei Urbanisme Diputació de Barcelona.

 • 17.00 h Comissió Informativa Consell Comarcal Vallès Oriental.

  DIJOUS, 15 d’octubre

 • 09.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

 • 11.00 h Ajuntament. Reunió Taula seguretat i convivència.

 • 20.15 h Sessió Plenària extraordinària telemàtica.

  DIVENDRES, 16 d’octubre

 • 09.30 h Comissió executiva Consorci Gestió Residus del VO i Consell Administració SAVOSA.

 • 11.30 h Ajuntament. Reunió comunicació.

 • 12.00 h Ajuntament. Reunió coordinació regidories.

 • 14.15 h Sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern local.

  DISSABTE, 17 d’octubre

  DIUMENGE, 18 d’octubre

  DILLUNS, 19 d’octubre

 • 09.00 h Consell direcció Consell Comarcal Vallès Oriental.

 • 12.00 h Reunió telemàtica coordinació Àrees.

  DIMARTS, 20 d’octubre

 • 11.30 h Ajuntament. Reunió Àrea comunicació.

 • 12.30 h Ajuntament. Reunió Àrea Recursos Humans.

 • 19.00 h Sessió Plenària telemàtica Consell Escolar Municipal.

  DIMECRES, 21 d’octubre

 • 08.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

 • 10.00 h Visita entrega medalla centenària.

 • 16.00 h Reunió telemàtica constitució Jurat Talent Jove 2019.

 • 17.00 h Comissió de Govern Consell comarcal Vallès Oriental.

  DIJOUS, 22 d’octubre

 • DIVENDRES, 23 d’octubre

 • 11.30 h Ajuntament. Reunió Àrea Recursos Humans.

 • 12.00 h Ajuntament. Reunió coordinació regidories.

 • 14.15 h Sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern local.

  DISSABTE, 24 d’octubre

  DIUMENGE, 25 d’octubre

  DILLUNS, 26 d’octubre

 • 09.00 h Consell direcció Consell Comarcal Vallès Oriental.

 • 12.00 h Reunió telemàtica coordinació Àrees.

  DIMARTS, 27 d’octubre

 • 09.00 h Visita escola Turó de Can Gili.
 • 11.30 h Ajuntament. Reunió Àrea comunicació.
 • 12.30 h Ajuntament. Reunió Àrea Noves Tecnologies.

      DIMECRES, 28 d’octubre

 • 08.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

 • 12.00 h Plaça de l’Ajuntament. Roda premsa presentació camions recollida escombraries.

 • 13.00 h Sessió telemàtica Plenari Consorci VOTV, Junta General i Consell Administració.

 • 08.00 h Sessió telemàtica Consell d’Alcaldes.

      DIJOUS, 29 d’octubre

      DIVENDRES, 30 d’octubre

 • 09.30 h Comissió executiva Consorci Gestió Residus del VO i Consell Administració SAVOSA.

 • 12.00 h Ajuntament. Reunió coordinació regidories.

 • 14.15 h Sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern local.

  DISSABTE, 31 d’octubre

* * * * * * * * *

 

      Setembre 2020  

      DILLUNS, 14 de setembre

 • 12.00 h Acte comiat a l’Església Sant Esteve de Granollers.

 • 16.00 h Reunió Consorci per a la Gestió dels Residus VO

 • 19.00 h Can Palots. Reunió obres pont.

  DIMARTS, 15 de setembre

 • 08.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

 • 10.00 h Assemblea Associació Xarxa Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Telemàtica.

 • 15.30 h Entrevista plató VOTV.

  DIMECRES, 16 de setembre

 • 16.30 h Reunió Consell Comarcal VO.

  DIJOUS, 17 de setembre

 • 12.00 h Ajuntament. Reunió empresa polígon.

 • 16.00 h Reunió Consell Comarcal VO.

 • 19.15 h Comissió Informativa. Telemàtica.

  DIVENDRES,  18 de setembre

 • 09.30 h Comissió Executiva Consorci per a la Gestió dels Residus del VO.

     DISSABTE,  19 de setembre

 • 13.30 h Ajuntament. Oficiar un casament.

  DIUMENGE, 20 de setembre

 • 10.00 h Visita obra pista polivalent.

  DILLUNS, 21 de setembre

 • 10.00 h Visita obra pista polivalent.

 • 10.30 h Ajuntament. Reunió sobre el mercat setmanal.

 • 10.00 h Ajuntament. Reunió Àrea Comunicació.

 • 20.00 h Ajuntament. Reunió del grup municipal.

  DIMARTS, 22 de setembre

 • 08.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

  DIMECRES, 23 de setembre

 • 11.00 h Ajuntament. Reunió àrea Governació.

 • 17.00 h Comissió Informativa Consell Comarcal VO. Telemàtica

  DIJOUS, 24 de setembre

 • 11.00 h Ajuntament. Reunió Oficina Patrimoni Cultural diputació.

 • 20.15 h Sessió ordinària telemàtica del Ple de l’Ajuntament.

  DIVENDRES,  25 de setembre

 • 09.30 h Escola Congost. Trobada equip directiu.

 • 14.15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern local.

  DISSABTE,  26 de setembre

 • 13.30 h Ajuntament. Oficiar un casament.

 • 18.00 h Can Palots. Celebració Dia Internacional per la Pau.

 • 21.00 h Teatre-Auditori Granollers. Gala inaugural Escena grAn.

  DIUMENGE, 27 de setembre

 • 21.00 h Teatre-Auditori Granollers. Presentació temporada música clàssica i 1r. Concert temporada.

  DILLUNS, 28 de setembre

 • 13.30 h Reunió telemàtica Consell Direcció Consell Comarcal VO.

  DIMARTS, 29 de setembre

 • 08.00 h Ajuntament. Reunió cap Policia Local.

 • 12.00 h Ajuntament. Mesa de contractació.

  DIMECRES, 30 de setembre

 • 11.00 h Ajuntament. Reunió Àrea Promoció Econòmica

 • 18.30 h Comissió Govern, Junta Portaveus, i Ple del Consell Comarcal VO. Telemàtiques.

   

  * * * * * * * * *

  Març 2020 

      DIUMENGE, 1 de març

      DILLUNS, 2 de març

      DIMARTS, 3 de març

 • 10:00 h Ajuntament. Reunió coordinació Tècnica- Política.

 • 12:00 h Ajuntament. Roda premsa campanya civisme 2020.

 • 18:30 h Col·legi Advocacia Barcelona. Acte Delegació del Govern "Dona i política".

      DIMECRES, 4 de març     

 • 16:30 h reunió Diputació Barcelona.

      DIJOUS, 5 de març

 • 08:30 h Ajuntament. Reunió amb el Consell Comarcal del VO sobre habitatge.
 • 09:30 h Ajuntament. Reunió amb la direcció del CAP de Canovelles.
 • 11:00 h a 15:00 h Escola Jacint Verdaguer. Activitat “Visquem l’Ajuntament.

  DIVENDRES, 6 de març

 • 09:00 h Can Palots. Programa d’hàbits saludables per a alumnes de 1r de l’ESO, organitza el SAE -salutació-.

 • 14.15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern Local.

 • 19:00 h Can Palots, Sala Arimany. Inauguració exposició pintura “Agua y color”, d’Antonio Redondo.

  DISSABTE, 7 de març

 • 10:00 h Pavelló Tagamanent. Lliga Catalana de Jocs Escolars.

 • 19:00 h Can Palots. FEMAC 2020 -Festival de música acústica-

  DIUMENGE, 8 de març

 • Tot el dia. Can Palots. Competició d’Escacs. -salutació-.

 • 10.30 h Plaça de la Joventut. Mobilització feminista organitzada per "En veu de Dona".

 • 19:00 h Can Palots. Espectacle flamenc “Una mujer fue la causa”.

      DILLUNS, 9 de març

 • 09:30 h Sala Ma. Lluïsa Prat -Sala de Plens-. Activitat "Visquem l'Ajuntament". Alumnes de català grup 1.

 • 19:30 h Centre Cultural. Inauguració de l’exposició manualitats del ganxet.

  DIMARTS, 10 de març

 • 09:00 h Ajuntament. Comissió estudi ordenança mercat.

 • 14:30 h Reunió Departament de Territori Generalitat.

  DIMECRES, 11 de març

 • 11:00 h Campins. Consell d’Alcaldes.

 • 15:30 h Sala Ma. Lluïsa Prat -Sala de Plens- Activitat "Visquem l'Ajuntament". Alumnes de català grup 2.

  DIJOUS, 12 de març

 • 09:30 h Ajuntament. Mesa de contractació.

 • 10.00 h Sala Ma. Lluïsa Prat -Sala de Plens-. Activitat “Visquem l’Ajuntament”, -alumnes de l’Escola El Congost.

 • 11:00 h a 13:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

  DIVENDRES, 13 de març

 • 12:00 h Ajuntament. Mesa de contractació.

 • 14:15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern Local

 • 19:00 h Sala Polivalent Can Palots. Presentació documental Sati: L’últim torn.

   

* * * * * * * * *

 Febrer 2020

      DISSABTE, 1 de febrer

 • 12:30 h Plaça de la Porxada de Granollers. Presentació de La Mitja 2020.

 • 17:00 h Davant oficina de turisme de Granollers. Sortida de La Mini Mitja.

  DIUMENGE, 2 de febrer

 • Tot el matí. Can Palots.Competicions d’Escacs

  La Mitja 2020

 • 09:30 h c. Esteve Terrades. Sortida 10km.

 • 10:00 h c. Esteve Terrades. Sortida El Quart.

 • Arribada C. Francesc Macià (davant Pavelló d’Esports).

  DILLUNS, 3 de febrer

  DIMARTS, 4 de febrer

 • 10:00 h Ajuntament. Reunió coordinació Tècnica- Política.

 • 16:00 h a 18:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

  DIMECRES, 5 de febrer

 • 10:30 h Seu Associació Catalana de Municipis. Fòrum Consell Comarcal.

  DIJOUS, 6 de febrer

  DIVENDRES, 7 de febrer

 • 10:30 h Seu Consorci de Residus. Reunió sobre Servei de Salut, amb el consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • 14:15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern Local.

 • 15:00 h Can Palots. English Day Escola Congost.

  DISSABTE, 8 de febrer

  DIUMENGE, 9 de febrer

 • Tot el matí. Pavelló Tagamanent. Partits de Handbol.

 • 14:00 h Pavelló Tagamanent. Calçotada del club de Handbol.

  DILLUNS, 10 de febrer

 • 11:00 h a 13:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

 • 10:30 h Centre Cultural. Inauguració exposició de Pintura “ Instants d’ara”de Xavier Roig.

  DIMARTS, 11 de febrer

 • 10:00 h Ajuntament. Reunió coordinació Tècnica- Política.

  DIMECRES, 12 de febrer

 • 11:00 h Barcelona. Visita equipament govern Generalitat.

  DIJOUS, 13 de febrer

 • Visita Complexe Medioambiental de Guipuzcoa.

     DIVENDRES, 14 de febrer

 • 11:30 h Recinte modernista Sant Pau. XXII Assemblea ACM.

 • 14:15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern Local.

  DISSABTE, 15 de febrer

  DIUMENGE, 16 de febrer

 • 12:00 h Plaça de la Joventut. La Mascarada -Presentació del Carnaval-.

  DILLUNS, 17 de febrer

 • 10:00 h Sala Ma. Lluïsa Prat -Sala de Plens-. “Visquem l’Ajuntament”, alumnes de l’escola Joan Miró.

 • DIMARTS, 18 de febrer

 • 10:00 h Ajuntament. Reunió coordinació Tècnica- Política.

 • 11.45 h Museu Agbar de les Aigües - Cornellà de Llobregat. Presentació  informe "Diagnosi i Recomenacions" AGBAR.

 • 16:00 h a 18:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

  DIMECRES, 19 de febrer

 • 09:00 h Ajuntament. Reunió estudi mercat.

 • 11.00 h Visita institucional del Consell Comarcal "La Roca Village".

      DIJOUS, 20 de febrer

 • 11:00 h a 15:00 h Escola Joan Miró. Activitat “Visquem l’Ajuntament”.

 • 19:00 h Departament Territori Generalitat. Reunió Pla director Baix Congost.

      DIVENDRES, 21 de febrer

 • 14:15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern Local.

  Programa Carnaval escoles

 • 10:30 h c. Barcelona (davant Can Palots). Rua infantil amb la participació de totes les escoles del municipi i l’escola Bressol (nou recorregut, c. Barcelona, Isidre Duran, Diagonal, Lluis Companys, Sant Jordi fins la plaça Margarida Xirgu).

 • 12.00 h Plaça Margarida Xirgu. Coronament dels reis del Carnestoltes de cada escola.

 • 18:00 h El Local. Talentones -show-.

      DISSABTE, 22 de febrer

      Programa Carnaval

 • 18:30 h c. Diagonal (davant Pavelló Tagamanent). Inici de la rua de Carnaval.

 • 20:30 h Pavelló Tagamanent. Entrega dels premis.

 • 21:00 h Pavelló Tagamanent. Ball de disfresses amb la Banda Neon.

  DIUMENGE, 23 de febrer

  DILLUNS, 24 de febrer

  DIMARTS, 25 de febrer

 • 19:30 h Sala Polivalent Can Palots. Presentació PAM 2019/2023.

     DIMECRES, 26 de febrer

     DIJOUS, 27 de febrer

 • 10:00 h Sala Ma. Lluïsa Prat -Sala de Plens-. “Visquem l’Ajuntament”, alumnes de l’escola Jacint Verdaguer.

 • 11:00 h a 13:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

 • 18:00 h Ajuntament. Sessió extraordinària de la Junta de Govern Local.

      DIVENDRES,  28 de febrer

 • 20:00 h Casa de Andalusia. Celebració del Dia d’Andalusia.

  DISSABTE, 29 de febrer

 • 17:00 h Casal de la Gent Gran. Celebració carnaval.

 • 18:00 h Can Palots. Teatre Dansa, Cenicienta y las zapatillas de cristal.

   

* * * * * * * * *

 

 Gener 2020

      DIUMENGE, 5 de gener

 • Tot el Matí Equipament cultural Can Palots. Torneig d’Escacs. -Salutació-

 • 18:00 h Ajuntament. Rebuda de Ses Majestats els Reis d’Orient.

 • Recorregut cavalcada pels carrers de Canovelles.

 • 19:30 h Plaça de la Joventut. Arribada dels Reis, recepció i entrega de cartes.

  DILLUNS, 6 de gener

  DIMARTS, 7 de gener

  DIMECRES, 8 de gener

 • 17:00 h Consell Comarcal Vallès Oriental. Comissió de Govern.

  DIJOUS, 9 de gener

 • 11:00 h a 13:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

  DIVENDRES, 10 de gener  

  DISSABTE,  11 de gener

  DIUMENGE, 12 de gener

  DILLUNS,  13 de gener

 • 19:30 h Centre Cultural. Inauguració exposició “Món animal”, AFOCA.

  DIMARTS, 14 de gener

 • 10:00 h Ajuntament. Reunió coordinació Tècnica- Política.

  DIMECRES, 15 de gener

     DIJOUS, 16 de gener

 • 10:00 h Ajuntament. “Visquem l’Ajuntament”, Escola Els Quatre Vents.

 • 11:00 h a 13:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

  DIVENDRES, 17 de gener

 • 14:15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern Local.

 • 19:30 h Equipament cultural Can Palots. Inauguració exposició “Fusions” de Juan Navarro i Josep Hospital.

 • 20:00 h Església Sant Fèlix. Misssa en honor a Sant Antoni Abat.


      Jornada sobre el càncer de mama

 • 09:00 h Can Palots. Acte Inaugural.

 • 09:20 h Conferència: “Un camí de coneixement en OSTEOPOROSIS. Què sabem?”.

 • 10:30 h Conferència: Infermeria activa. I després de l’alta què?.

 • 11:30 h Esmorzar saludable.

 • 12:00 h Taula rodona: whatsaap. La utilització de les noves tecnologies en suport de la malaltia en grups d’autoajuda.

 • 13.00 h Tallers estilisme i vida.

 • 13:30 h Taller de ball.

 • 14:30h Acte de cloenda.

 • 16:00 h Plaça Margarita Xirgu. Activitat esportiva: “Jugem plegats”.

 • 17.00 h Plaça Margarita Xirgu. Dansem plegats.

 • 18:00 h Can Palots. Lliurament de premis del concurs d’expressió artística i literària.

  DISSABTE, 18 de gener

 • De 18:00 a 20:00 h Plaça de l'Església de La Garriga. Festa presentació La Mitja 2020.

      Programa celebració Sant Antoni Abat “Els 3 tombs” (Comissió Sant Antoni Abat)

 • 09:00 h Plaça Margarida Xirgu. Esmorzar.

 • 10:00 h Plaça Margarida Xirgu. Ballada de bastons.

 • 11:00 h c. Barcelona. Benedicció i començament de la passada.

 • 21:00 h "Espai Can Pagès". Sopar de germanor.

  DIUMENGE, 19 de gener

  DILLUNS, 20 de gener

  DIMARTS, 21 de gener

 • 10:00 h Ajuntament. Reunió coordinació Tècnica-Política.

 • 16:00 h a 18:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

 • 18:45 h KH7 Lloreda. Roda de premsa presentació La Mitja 2020.

 • 19:00 h Equipament cultural Can Palots. Sessió Plenària del Consell Escolar Municipal.

  DIMECRES, 22 de gener

 • 15:30 h Ajuntament. Reunió carnestoltes alumnes de 6è.

 • 17:00 h Consell Comarcal Vallès Oriental. Comissió Informativa.

  DIJOUS, 23 de gener

 • 11:00 h a 15:00 h Escola Els Quatre Vents. Activitat “Visquem l’Ajuntament”.

 • 17:00 h Cardedeu. Inauguració nou equipament fundació Viver de Bell-lloc.

 • 19:30 h Ajuntament. Sala Ma. Lluïsa Prat -Sala de Plens- Comissió Informativa.

  DIVENDRES, 24 de gener

 • 8:30 h Consorci gestió residus Vallès Oriental. Comissió Executiva i Consell Administració.

 • 12:00 h Plaça de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. Acte commemoració 81è. aniversdari del bombardeig.

 • 14:15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern Local.

  DISSABTE, 25 de gener

 • 18:30 h Teatre Auditori de Les Franqueses. Concert de La Mitja 2020.

      DIUMENGE, 26 de gener

      DILLUNS, 27 de gener

 • 13:00 h Can Palots. Presentació del Projecte Vallès-Bot

  DIMARTS, 28 de gener

 • 10:00 h Ajuntament. Reunió coordinació Tècnica-Política.

 • 12:00 h Ajuntament. Reunió valoració pressupostos participatius.

  DIMECRES, 29 de gener

 • 17:00 h Consell Comarcal del Vallès Oriental. Junta de Govern i Ple.

  DIJOUS, 30 de gener

 • 10:00 h Ajuntament. Activitat “Visquem l’Ajuntament”, Escola Congost.

 • 11:00 h a 13:00 h Ajuntament. Visites concertades amb veïns i veïnes.

 • 20:15 h Ajuntament. Sala Maria Lluïsa Prat -Sala de Plens-. Sessió Plenària ordinària.

  DIVENDRES, 31 de gener

 • 14:15 h Ajuntament. Sessió ordinària de la Junta de Govern Local.

 

* * * * * * * * *