La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places de l'ens.

0 Registres carregats

L'Ajuntament té aprovada la RLT global l'any 2013, posteriorment s'han aprovat modificacions singulars. A continuació us adjuntem les últimes modificacions fins a l'actualitat.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l'any 2023.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2022.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2022.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2022.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2022.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l'any 2022.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2022.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l'any 2022.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2022.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l'any 2021.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2021.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l'aplicació de l'increment retributiu any 2021.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2021.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de treball per a l'any 2020.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2020

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de treball per a l'any 2020.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2020.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l'aplicació de l'increment retributiu any 2020.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de treball per a l'any 2020.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2020.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de treball per a l'any 2020.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2020.

Anunci de l'Ajuntament de Canovelles sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de treball per a l'any 2019.

Anunci de l’Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2019.

Anunci de rectificació de l’Ajuntament de Canovelles sobre l’exposició al públic de la modificació de la Plantilla del personal funcionari i laboral per l’any 2019

Anunci DOGC sobre exposició al públic de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral per a l’any 2019.

Anunci DOGC sobre exposició al públic de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2019.

Anunci sobre l’aplicació de l’increment retributiu de juliol de 2019

Anunci sobre l’exposició al públic de la modificació de la Plantilla del personal funcionari i laboral per l’any 2019

Anunci sobre l’exposició al públic de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2019

Anunci DOGC sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2019

Anunci BOPB sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2019

Anunci BOPB sobre l'aplicació de l'increment retributiu per a l'any 2018

Anunci BOPB sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018

Anunci DOGC sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018

Anunci BOPB sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018

Anunci DOGC sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018

Anunci BOPB sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018

Anunci DOGC sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018

Anunci BOPB sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018

Anunci DOGC sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2018

Anunci BOPB sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2017

Anunci DOGC sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2017

Anunci BOPB sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2016

Anunci DOGC sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2016