Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

2a addenda PEE curs 2020-2021

Import 6800.0

Data de signatura 23-10-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 23-10-2020

Durada 2020-2021

Prorrogable

Documents 2a. Addenda PEE 22020-2021

Mesures específiques d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'Ed. Secundària

Import 0.0

Data de signatura 25-09-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 25-09-2020

Durada cursos 2020-2021 ; 2021-2022 i 2022-2023

Prorrogable No

Documents Conveni amb el Depart. Educació pel Projecte l'Empresa Educa

lliurament de dispositius tecnològis per l'alumnat

Import 0.0

Data de signatura 28-05-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 28-05-2020

Prorrogable No

Documents conveni pel lliurament de dipositius als alumnes

oficina Català Canovelles, aportació per a l'exercici de 2020

Import 15946.03

Data de signatura 19-06-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 02-01-2020

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents aportació economica al Consorci per a la Normalitzaió Lingüística

Conveni per al manteniment i conservació de lleres públiques

Data de signatura 26-11-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 26-11-2019

Durada Fins el 31/12/2020

Prorrogable

Documents Decret Alcaldia 2019-1391

Més informació Col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i l'Agència Catalana de l'Aigua per al manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans, en el marc del Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2018-2019.

Ampliació Escola Bressol Marta Mata

Import 0.0

Data de signatura 28-11-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 28-11-2019

Prorrogable No

Més informació Conveni ampliació <escola Bressol pública Marta Mata

Supressió del centre de primer cicle d'educació infantil LLar d'Infants Sant Jordi

Import 0.0

Data de signatura 28-11-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 28-11-2019

Prorrogable No

Més informació conveni supressió del centre de primer cicle educació infantil Llar d'Infants Sant Jordi

aprovació 1a addenda PEE 2019-2020

Import 0.0

Data de signatura 18-11-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 18-11-2019

Durada curs 2018-2019

Prorrogable No

Més informació aprovació 1a addenda PEE 2019-2020

ús del pavelló esportiu Tagamanent

Import 0.0

Data de signatura 06-11-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-11-2019

Prorrogable No

Dades dels signataris /documents/2562153/3961478/Conveni+us+pavell%C3%B3+esportiu+Tagamanent/36fa1cee-ea56-4bc1-8707-1c069e1927d4

Aprovació del conveni entre la Fundació Autònoma Solidaria i l’Ajuntament

Import 775.0

Data de signatura 20-09-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 20-09-2019

Prorrogable No

Documents 20190923_Certificat_Certificat Junta de Govern_Certificat d'acord.pdf

Més informació Conveni campus Itaca 2019

CPNL aportació economica exercici 2019

Import 7973.03

Data de signatura 19-07-2019

Vigent No

Prorrogable No

Més informació aportació economica exercici 2019 CPNL

Conveni per a la custòdia fluvial al riu Congost 2019-2023

Data de signatura 24-07-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 24-07-2019

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Anunci Conveni custòdia fluvial riu Congost 2019-2023_exp 2987-2018

Més informació Col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Canovelles, Les Franqueses del Vallès i Granollers per a la realització d'actuacions de custòdia fluvial al riu Congost 2019-2023

Conveni de Mediació 2019

Import 14250.0

Data de signatura 21-05-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-05-2019

Durada 1 any

Prorrogable No

Dades dels signataris Conveni mediació

pla d'activitats

Import 0.0

Data de signatura 14-05-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 14-05-2019

Durada 4 anys

Prorrogable No

Dades dels signataris conveni definitiu PEE 2019-2023

Conveni de col·laboració amb la Direcció General d'Acció Cívica

Vigent

Data d'inici de vigència 11-04-2019

Prorrogable No

Documents Conveni de col.laboració amb DGAC

Conveni Pla Educatiu Entorn 2019-2023

Data de signatura 09-04-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 09-04-2019

Prorrogable No

Més informació Conveni de col.laboració PEE 2019-2021

modificació estatuts CPNL

Import 0.0

Data de signatura 28-03-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-03-2019

Prorrogable No

Dades dels signataris modificció Estatuts CPNL

Adhesió "manifest Institucional D.I. de les Dones" 8 març 2019

Import 0.0

Data de signatura 18-03-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 18-03-2019

Prorrogable No

Dades dels signataris Manifest Institucional D.I. de les Dones

Adhesió Pacte contra la Segregació escolar a Catalunya

Import 0.0

Data de signatura 18-03-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 18-03-2019

Prorrogable No

Més informació Pacte contra la segregació escolar a Catalunya

acord adhesió a la xarxa d'Escoles Bressol

Import 0.0

Data de signatura 22-01-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 22-01-2019

Prorrogable No

Dades dels signataris acord adhesió a la Xarxa d'Escoles Bresol

Conveni de pràctiques Pere Tarres
adquisició agendes escolars 2018-2019

Import 520.0

Data de signatura 11-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 11-12-2018

Prorrogable No

Documents agendes escolars 2018-2019

Més informació #

Conveni de col.laboració amb la Fundació Oncovallès

Import 900.0

Data de signatura 16-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 16-10-2018

Durada 1 any

Prorrogable No

Dades dels signataris Conveni de col.laboració ONCOVALLÊS

Primera addenda del conveni Projecte PAD 2018-2020

Data de signatura 30-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 30-10-2018

Durada Cursos 2018-2019 i 2019-2020

Prorrogable No

Dades dels signataris Acord d'aprovació primera addenda al conveni PAD 2018-2020.

aportació econòmica exercici 2018 al CPNL

Import 15946.03

Data de signatura 02-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-10-2018

Durada un any

Prorrogable

Dades dels signataris

Aportació econònica CPNL 2018

aprovació 6a. addenda conveni PEE 2018-19

Import 8840.0

Data de signatura 02-10-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 02-10-2018

Durada curs 2018-19

Prorrogable

Dades dels signataris

6a. Addenda al Conveni PEE 2018-19

Concessió subvenció activitats culturals Escola Els Quatre Vents 2017-2018

Import 2977.5

Data de signatura 10-07-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-07-2018

Prorrogable No

Dades dels signataris Acord Escola Els Quatre Vents

Concessió subvenció activitats culturals Escola Congost 2017-2018

Import 3277.5

Data de signatura 10-07-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-07-2018

Prorrogable No

Dades dels signataris Acord Escola Congost

Més informació /documents/2562153/8612756/Acord+subv+act+cult+Esc+Congost/4252ddaa-9bcf-4bf0-843a-5f1b844c3d81

Atorgament sub. per activitats culturals Institut Bellulla 2017-2018

Import 2985.0

Data de signatura 10-07-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 10-07-2018

Prorrogable No

Dades dels signataris Institut Bellulla

aprovació 5a Addenda al PEE 2018

Import 4000.0

Data de signatura 26-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 26-06-2018

Durada 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris /documents/2562153/3961478/5a.+Addenda+conveni+PEE+2018/99afbc13-461d-42db-92fc-ab55728db244

Conveni Campus Ìtaca 2018

Import 775.0

Data de signatura 15-05-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 15-05-2018

Durada exercici 2018

Prorrogable No

Dades dels signataris /documents/2562153/8611997/Acord+aprovaci%C3%B3+conveni+col%C2%B7laboraci%C3%B3+Campus+%C3%8Dtaca+2018/49580476-463f-466e-98e2-668536a083b1

subvenció per activitats culturals Escola Jacint Verdaguer 2017-2018

Import 2895.0

Data de signatura 12-06-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 12-06-2018

Durada curs 2017-2018

Prorrogable No

Dades dels signataris /documents/2562153/8612756/Certif.+acord+sub.+Escola+J.Verdaguer/56cf86e7-a6a3-4205-a689-8c18e4c4ef1a

Pla Educatiu d'Entorn 2a. Addenda

Import 3000.0

Vigent

Data d'inici de vigència 15-09-2017

Prorrogable No

Documents Acord

Més informació Aprovació de la signatura de la segonda addenda econòmica al conveni de col.laborió entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Canovelles per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2016-2017 (Expedient número 1378/2017)

Realització programa Campus Itaca 2017

Import 775.0

Vigent

Data d'inici de vigència 27-06-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, TERRITORI, SERVEIS I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Conveni entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Canovelles, per a l'adhesió de l'Ajuntamewnt a la Xarxa de Radiocomunicacions i emergències de seguretat de la Generalitat (RESCAT). Acord aprovació.

Protocol addicional anys 2019 i 2020 del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021. Acord aprovació.

Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Any 2020. Acord aprovació.

Conveni tipus sobre l'assumpció de la gestió informatitzada del Padró Municipal d'Habitants (AGIPH) per la Diputació de Barcelona. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació d'assistència tècnica en el marc del Programa Treball i Formació. Acord aprovació.

Conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica, per a l'any 2019_2021, per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Acord aprovació.

Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Any 2019. Acord aprovació.

Document de concessió administrativa per a l'ocupació del domini públic ferroviari dels terrenys afectats per la realització de les obres del projecte d'urbanització del sector Z. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació d'assistència tècnica en el marc del Programa Treball i Formació. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del vallès Oriental, per a l'execució del projecte "Vallès Oriental 4.0". Acord aprovació.

Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en matèria d'actuacions jurídiques i tècniques. Acord aprovació.

Addenda número 9 per a l'any 2019, al conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de L'Ametlla del Vallès, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Figaró-Montmany, La Garriga i Tagamanent per a la promoció i desenvolupament econòmic. Acord aprovació.

Conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica, per a l'any 2018, per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Acord aprovació.

Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, i Addenda al conveni definició actuacions millora línies. Any 2018. Acord aprovació.

Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de Canovelles. Acord aprovació.

Conveni de cooperació per a la prestació d'assistència jurídica entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del Programa Treball i Formació. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut, per a l'any 2018, per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Acord aprovació.

Addenda número 8 per a l'any 2018, al conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de L'Ametlla del Vallès, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Figaró-Montmany, La Garriga i Tagamanent per a la promoció i desenvolupament econòmic. Acord Aprovació.

Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Any 2017. Acord aprovació.

Conveni-Adhesió a la "Taula pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació mdel Vallès Oriental-El Vallès Oriental Avança" subscrit pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Sectorial-Cercle d'Empresaris i la UGT Vallès Oriental. Addenda al conveni. Acord aprovació.

Protocol Addicional per a l'any 2017, al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell comarcal del Vallès Oriental, per a l'elaboració, la concertació,  execució i el finançament de polítiques de turisme al Vallès Oriental. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut, per a l'any 2017, per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Acord aprovació.

Addenda número 7 per a l'any 2017, al conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de L'Ametlla del Vallès, Canovelles, Les Franquerses del Vallès, Figaró-Montmany, La Garriga i Tagamanent per a la promoció i desenvolupament econòmic. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació d'assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació. Any 2017. Acord d'aprovació.

Conveni marc entre l'Ajuntament de Canovelles i el Servei Català de Trànsit en materia de seguretat viària, i l'Annex 1 al Conveni per a la redacció d'un Pla Local de Seguretat. Any 2015.

Tercera addenda al Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Any 2016.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'execució del projecte "Promoure l'ocupació a la industria local (POIL)". Any 2016.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme. Protocol addicional per a l'any 2016.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la Renda Mínima d'Inserció. Any 2016.

Conveni marc entre l'Ajuntament de Canovelles i el Servei Català de Trànsit en materia de seguretat viària, i l'Annex 1 al Conveni per a la redacció d'un Pla Local de Seguretat. Any 2015.

Conveni SITMUN. Any 2015. (Documents: acord, conveni )

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'execució del projecte "Promoure l'ocupació a la industria local (POIL)". Any 2015.

Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'execució del projecte "Promoure l'ocupació a la industria local (POIL)". Any 2015.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques publiques de turisme al Vallès Oriental 2015/2017, i del Pla d'acció de turisme 2015.

Conveni per a la prestació d'assistència técnica en materia de medi ambient per part de Consell Comarcal del Vallès Oriental a l'Ajuntament de Canovelles. Any 2015.

Segona addenda al Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès. Any 2015.

Primer protocol adicional al Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. Any 2014.

Conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès. Any 2013.

Conveni de col.aboració entre l'Ajuntament i l'Esglèsia de Sant Fèlix per a la restauració de la façana i millora de l'enllumenat de l'entorn. Any 2014. (Documents: acord, conveni )

Conveni per a la creació d'un Fons local d'habitatge. Any 2013. (Documents: acord, conveni )

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Addenda per a l'any 2016 al Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per al cofinançament del romananet negatiu del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero. Acord aprovació.

VI Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials, per als anys 2020/2023. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador per al període 2020-2023. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració per al període 2020/2023 entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d'ajuda a domicili - SAD. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i l'Ajuntament de Granollers per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal dins del projecte Escena Gran. Acord aprovació.

Modificació Protocol Addicional període 2018/2019, al conveni de col·laboració 2016/2019 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració en activitats d'interès general entre l'empresa Sorea i l'Ajuntament de Canovelles, per a l'Escola Esportiva d'Estiu 2019. Decret aprovació.

Conveni de col·laboració cultural entre la Fundació del Gran Teatre del Liceu i l'Ajuntament de Canovelles. Decret aprovació  

Conveni entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Canovelles, per al seguiment social del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o provinents de la demanda de les admninistracions locals. Acord aprovació.

Protocol Addicional període 2018/2019, al conveni de col·laboració 2016/2019 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Acord aprovació.

Addenda per a l'any 2019 al V Conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles, per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària "La Caixa" i l'Ajuntament de Canovelles, per al programa Caixaproinfància. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canovelles i SOREA, SAU, per a la generació d’ajuts i mesures socials associades al servei municipal de subministrament d’aigua. Acord aprovació.

Protocol addicional al Conveni de Col·laboració 2016-2019, per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles per al finançament del romanent negatiu del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero. Acord aprovació.

Conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Canovelles per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte Escena Gran. Acord. Annex I. Annex II. Annex III. Annex IV. Annex V.

Addenda per a l'any 2018 al V conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles, per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials. Acord aprovació.

Conveni de col·laboració per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental anys 2016/2019. Acord.

Addenda per a l'any 2017 al V conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles, per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials. Acord aprovació.

Renovació de l'adhesió al servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona. Bases per a la gestió i desenvolupament del Programa "Servei Local de Teleassistència" anys 2017/2018.

Conveni de col·laboració 2016/2019 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles, per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Annex 1 conveni. AcordAddenda. Acord Ple.

Adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació amb les entitats locals relacionades amb actuacions dels seus Serveis Bàsics d'Atenció Social, subscrit el 18 de juliol de 2016 entre l'Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball Afers Socials i Famílies, l'ACM i la FMC, destinades al reemborsament de la despesa realitzada durant l'any 2015 i pagades abans del 10 d'octubre de 2016, referides a la cancel·lació del deute de subministraments de serveis bàsis, de les companyies subministradores, de les persones en situació de risc d'exclusió socials. Any 2016.

V Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials. Any 2016.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD). Any 2016.

Addenda per a l'any 2015 al IV Conveni Interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials, entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Protocol addicional per a l'any 2015 del conveni de col·laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtatat, entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Conveni per a la cooperació supramunicipal de l'Ajuntament de Canovelles, els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'establiment de mecanismes de cooperació i treball en xarxa. Any 2015.

Conveni de col·laboració per a l'establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb l'Ajuntament de Canovelles. Any 2015.

Conveni de col·laboració de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) del Vallès Oriental. Any 2015.

Conveni per al tractament de les dades relatives al fitxer de protecció de dades de caràcter personal de serveis socials, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Canovelles. Any 2015.

Addenda per a l'any 2014 al IV Conveni Interdadministrariu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament del serveis socials entre l'Ajutnament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Protocol adicional de concreció per a l'any 2014, del conveni de col·laboració per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació del servei d'assessorament i orientació sociolaboral en el municipi de Canovelles. Any 2014.