Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Any 2020

Sessió número 01/2020

Sessió número 02/2020

Sessió número 03/2020

Sessió número 04/2020

Sessió número 05/2020

Sessió número 06/2020

Sessió número 07/2020

Sessió número 08/2020

Sessió número 09/2020

Sessió número 10/2020

Sessió número 11/2020

Sessió número 12/2020

Sessió número 13/2020

Sessió número 14/2020

Sessió número 15/2020

Sessió número 16/2020

Sessió número 17/2020

Sessió número 18/2020

Sessió número 19/2020

Sessió número 20/2020

Sessió número 21/2020

Sessió número 22/2020

Sessió número 23/2020

Sessió número 24/2020

 

Any 2019

Sessió número 01/2019

Sessió número 02/2019

Sessió número 03/2019

Sessió número 04/2019

Sessió número 05/2019

Sessió número 06/2019

Sessió número 07/2019

Sessió número 08/2019

Sessió número 09/2019

Sessió número 10/2019

Sessió número 11/2019

Sessió número 12/2019

Sessió número 13/2019

Sessió número 14/2019

Sessió número 15/2019

Sessió número 16/2019

Sessió número 17/2019

Sessíó número 18/2019

Sessió número 19/2019

Sessíó número 20/2019

Sessió número 21/2019

Sessió número 22/2019

Sessió número 23/2019

Sessió número 24/2019

Sessió número 25/2019

Sessió número 26/2019

Sessió número 27/2019

Sessió número 28/2019

Sessió número 29/2019

Sessió número 30/2019

Sessió número 31/2019

Sessió número 32/2019

Sessió número 33/2019

Sessió número 34/2019

 

 

Any 2018

Sessió número 01/2018

Sessió número 02/2018

Sessió número 03/2018

Sessió número 04/2018

Sessió número 05/2018

Sessió número 06/2018

Sessió número 07/2018

Sessió número 08/2018

Sessió número 09/2018

Sessió número 10/2018

Sessió número 11/2018

Sessió número 12/2018

Sessió número 13/2018

Sessió número 14/2018

Sessió número 15/2018

Sessió número 16/2018

Sessió número 17/2018

Sessió número 18/2018

Sessió número 19/2018

Sessió número 20/2018

Sessió número 21/2018

Sessió número 22/2018

Sessió número 23/2018

Sessió número 24/2018

Sessió número 25/2018

Sessió número 26/2018

Sessió número 27/2018

Sessió número 28/2018

Sessió número 29/2018

Sessió número 30/2018

Sessió número 31/2018

Sessió número 32/2018

Sessíó número 33/2018

Sessió número 34/2018

Sessió número 35/2018

Sessió número 36/2018

Sessió número 37/2018

 

Any 2017

Sessió número 01/2017

Sessió número 02/2017

Sessió número 03/2017

Sessió número 04/2017

Sessió número 05/2017

Sessió número 06/2017

Sessió número 07/2017

Sessió número 08/2017

Sessió número 09/2017

Sessió número 10/2017

Sessió número 11/2017

Sessió número 12/2017

Sessió número 13/2017

Sessió número 14/2017

Sessió número 15/2017

Sessió número 16/2017

Sessió número 17/2017

Sessió número 18/2017

Sessió número 19/2017

Sessió número 20/2017

Sessió número 21/2017

Sessió número 22/2017

Sessió número 23/2017

Sessió número 24/2017

Sessió número 25/2017

Sessió número 26/2017

Sessíó número 27/2017

Sessió número 28/2017

Sessió número 29/2017

Sessió número 30/2017

Sessió número 31/2017

Sessió número 32/2017

Sessió número 33/2017

Sessió número 34/2017

Sessió número 35/2017

Sessió número 36/2017

Sessió número 37/2017

Sessió número 38/2017

 

Any 2016:

Sessió número 01/2016

Sessió número 02/2016

Sessió número 03/2016

Sessió número 04/2016

Sessió número 05/2016

Sessió número 06/2016

Sessió número 07/2016

Sessió número 08/2016

Sessió número 09/2016

Sessió número 10/2016

Sessió número 11/2016

Sessió número 12/2016

Sessió número 20/2016

Sessió número 13/2016

Sessió número 14/2016

Sessió número 15/2016

Sessió número 16/2016

Sessió número 17/2016

Sessió número 18/2016

Sessió número 19/2016

Sessió número 20/2016

Sessió número 21/2016

Sessió número 22/2016

Sessió número 23/2016

Sessió número 24/2016

Sessió número 25/2016

Sessió número 26/2016

Sessió número 27/2016

Sessió número 28/2016

Sessió número 29/2016

Sessió número 30/2016

Sessió número 31/2016

Sessió número 32/2016

Sessió número 33/2016

Sessió número 34/2016

Sessió número 35/2016

Sessió número 36/2016

Sessió número 37/2016

Sessió número 38/2016

Sessió número 39/2016

Sessió número 40/2016