Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Les actes de les Juntes de Govern Local, amb els acords adoptats, les podeu consultar a l'apartat Junta de Govern Local de l'espai web municipal.

I a continuació, podeu consultar les ordres del dia prèvies a la celebració de les Juntes.

 

Any 2022

Sessió número 01/2022

Sessió número 02/2022

Sessió número 03/2022

Sessió número 04/2022

Sessió número 05/2022

Sessió número 06/2022

Sessió número 07/2022

Sessió número 08/2022

Sessió número 09/2022

Sessió número 10/2022

Sessió número 11/2022

Sessió número 12/2022

Sessió número 13/2022

Sessió número 14/2022

Sessió número 15/2022

Sessió número 16/2022

Sessió número 17/2022

Sessió número 18/2022

Sessió número 19/2022

Sessió número 20/2022

Sessió número 21/2022

Sessió número 22/2022

Sessió número 23/2022

Sessió número 24/2022

Sessió número 25/2022

Sessió número 26/2022

Sessió número 27/2022

 

 

Any 2021

· Resúm

· Descàrrega

 

Any 2020

 

· Resúm

· Descàrrega

 

Any 2019:

 

· Resúm

· Descàrrega

 

Any 2018:

 

· Resúm

· Descàrrega

 

Any 2017

· Resúm

· Descàrrega

 

Any 2016:

 

· Resúm

· Descàrrega