Ajuntament de Canet de Mar, amb NIF P0803900J, ubicat a Ample, 11-13, 08360, Canet de Mar (Barcelona) , tel. 93-7943940 , correu electrònic canetdemar@canetdemar.cat, és el titular d'aquest portal de transparència i s'encarrega de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis que s'hi contenen.

Per la seva banda, el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), amb NIF Q-0801175-A, ubicat al carrer de Tànger, núm. 98 (planta baixa), 08018, tel. 93.272.25.00 i fax. 93.272.4048, és el titular del domini d'internet seu-e.cat.