Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

L'esdeveniment de més ressò extern de l'Ajuntament de Canet de Mar és la celebració de la Fira Mercat Modernista, que es du a terme al mes de setembre. Aquí us detallem el cost de la seva publicitat en mitjans de les darreres edicions.