Convocatòries de personal

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
09/11/2015
Última actualització
07/02/2023
Format
CSV
Idioma
Sense especificar