Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.