Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

Podeu consultar la relació de proveïdors, adjudicataris i contractistes amb import facturat superior als 3.000 euros, en la documentació adjunta.

Documents elaborat a partir de les dades extretes de la declaració anual d'operacions amb tercers (model 347).