Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Per valorar l’existència de rellevància pública i/o jurídica, es té consideració, entre d’altres aspectes: el valor, volum i quantitat dels béns i/o serveis afectats o que puguin resultar afectats; les disposicions de caràcter general que afectin la vigència i/o interpretació de les normes dictades o suposin una novetat des del punt de vista jurídic i, aquelles que afectin a la ciutadania en general o un grup de ciutadans, més enllà de les parts que han estat implicades directament en un procediment o procés

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

-  Procediment ordinari 144/2013: Arimany Piella Transports SL (sentència 2600/2020)

- Procediment ordinari 189/2011: Servià Cantó SA (sentència 1245/2020)

- Procediment ordinari 231/2015: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta (sentència 845/2019)

- Procediment ordinari  224/2013: Contra acord del Ple de l'Ajuntament de Calldetenes de 4 de març de 2013 (sentència 482/2019)

- Recurs ordinari 133/2015: Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a l'ordenació volumètrica de fàbrica a l'illa Comsalser, al municipi de Calldetenes (sentència 840/2018)

- Recurs ordinari 173/1999: Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA (sentència 313/2003)

 

 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

- Recurs ordinari 281/2015: Arimany i Piella Transports SL (sentència 229/2017)

- Procediment ordinari 360/2013-E: Delegació del Govern a Catalunya (sentència 125/2014)

- Procedimient ordinari 129/2012-A: Arimany i Piella Transports SL (sentència 225/2014)

 

Podeu consultar totes les resolucions al buscador del Consejo General del Poder Judicial.