Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

CATÀLEG DE SERVEIS

 

Actualment estem treballant en l'elaboració de les Cartes de Servei.

 

Informes de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat de les Cartes de Servei:

  1. Informe Servei d'ocupació i formació ocupacional - 28 d'abril de 2020