En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Alcaldia

Celebrades les Eleccions Locals el passat 26 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament el passat 15 de juny, Isidre Pineda i Moncusí és nomenat alcalde de la corporació.