Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats

OBSERVACIONS SOBRE LA LLISTA D'ORDENANCES  I REGLAMENTS

El Reglament regulador del mercat de marxants no és vigent. El text normatiu és l'Ordenança del mercat de venda no sedentària

Reglament Orgànic de la Policia Local.