Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenances Fiscals en tràmit i vigents https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/transparency/13265cb1-f0fa-49d6-b584-c9c83814bd82/