No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Què és
Es una petició per poder obtenir una informació pública, arxiu o registre obrant en l'Ajuntament i/o en els seus Ens vinculats instrumentals (Museu-Col·lecció Municipal, Patronat Municipal Escola Bressol), que no estigui publicada en la web, la Seu o en el Portal de Transparència (Govern Obert) i que no siguin qüestions que afectin a la seguretat pública i similars.

Qui ho pot tramitar
La pot realitzar qualsevol ciutadà o ciutadana, major de 16 anys, interessat/da en conèixer la informació o disposar d'una documentació.

Com es pot tramitar
La petició s'ha de formular per escrit, fent constar el més detallat possible el que es demana a través de la presentació del formulari normalitzat, que es pot tramitar davant del Registre General de l'Ajuntament, qualsevol dia laborable, en horari d'atenció ciutadana o bé a través d'un enregistrament electrònic, les 24 hores del dia els 365 dies de l'any; si es disposa de signatura digital.

Documentació necessària
En cas de persones físiques: DNI.
En cas de persones jurídiques o similars: DNI del sol·licitant i documentació acreditativa de la representació.

On adreçar-se
Ajuntament de Cabrils - C/ Carles Domènec 1, 08348 Cabrils
De dilluns a divendres de 8 a 14h.

Sol·licitud electrònica de l'Ajuntament de Cabrils

 

Podeu accedir a la sol·licitud d'accés a la informació publica en aquest enllaç

Podeu consultar totes les peticions d'accés a la informació pública rebudes en aquest ajuntament durant el 2020 en aquest enllaç.