Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Altres:

- D'acord amb la normativa vigent de Protecció jurídica al Menor, concretament la Llei 1/1996, de 15 de gener, modificada per les Lleis 26/2015 i 45/2015 que impliquin un contacte habitual amb menors, el fer de no haver estat condemnat per sentència ferma que algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel delicte de tràfic de persones. A efectes de qui pretengui l’accés a aquelles professions, oficis o activitats hauran d’acreditar aquesta circumstància.
⇒Decret 2016-1110 Contractació personal treballs amb menors (pdf)

- Processos selectius:
Consulta'ls tots els que es realitzen a l'Ajuntament de Cabrils (convocatòries, estat, Plans d'Ocupació, Pla de garantia juvenil, entre altres) accés al portal de Processos selectius ⇒